top of page

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtivad alates 07.05.2023

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Igatt ja Ko OÜ (edaspidi Ethel Igatt) veebilehel www.etheligatt.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted
Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Ethel Igattile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Ethel Igatti meili teel ühenduse võtmine.

 

Teenused on kõik Ethel Igatti poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused sh e-raamatud.

 

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Ethel Igatt kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

Isikuandmete kasutamine
Ethel Igatt kasutab isikuandmeid:
- kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
- kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul;
- veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

 

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kolmas isik on Ethel Igatti lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Ethel Igatti kasutajale teenuseid.

Ethel Igatt kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
- e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
- veebilehe majutust,
- veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
- sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
- raamatupidamistarkvara kasutamist.

 

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Ethel Igatt kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

 

Ethel Igatt on isikuandmete vastutav töötleja. Edastame makseteteostamiseks vajaminevad isikuandmed volitatud töötlejale Stripe’le.

 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Ethel Igatt säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

 

Ethel Igatt rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus igal ajal:
- avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
- nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
- nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
- nõuda isikuandmete ülekandmist.

 

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile etheligatt.info@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Ethel Igatti meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised
Ethel Igatt veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Ethel Igatt veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

 

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

 

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Ethel Igatt Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

 

Privaatsustingimuste muutmine
Ethel Igatt jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil etheligatt.info@gmail.com

 Payment Methods
Privacy & Safety

I’m a Privacy & Safety policy section. I’m a great place to inform your customers about how you use, store, and protect their personal information. Add details such as how you use third-party banking to verify payment, the way you collect data or when will you contact users after their purchase was completed successfully.

 

Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

bottom of page